ग्लेशीयर

सियाचीन ग्लेशीयर.....भाग ३

Submitted by रणजित चितळे on 4 January, 2013 - 09:15

ह्या आधीचे...

सियाचीन ग्लेशीयर ...भाग २......

Picture12.jpg
(माझ्या सहका-याने काढलेला फोटो)

सियाचीन ग्लेशीयर ....भाग १

Submitted by रणजित चितळे on 20 December, 2012 - 04:46

Map_Siachen_Kashmir_Standoff_2003_HR.png

(सियाचीन ग्लेशीयर (टाईम मॅगझीन कडून साभार))

Subscribe to RSS - ग्लेशीयर