राजमा

बीन्स-न-राइस (सौथ्वेस्टर्न+जमेकन चवीचे देसी इम्प्रॉव्ह !)

Submitted by नीधप on 9 July, 2012 - 01:06
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

गिथेरी

Submitted by दिनेश. on 21 December, 2010 - 12:14
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

व्हेजिटेरिअन चिली

Submitted by स्वाती_दांडेकर on 1 October, 2009 - 13:42
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - राजमा