तेस्त

तेस्त

Submitted by श्रद्धादिनेश on 22 November, 2013 - 07:55

विठ्ठलपंत व रुक्मिणीबाईंना निव्रुत्ती, ज्ञानदेव, सोपानदेव व मुक्ताबाई अशी चार अपत्ये होती. ज्ञानदेवांचा जन्म गोकुळाष्टमीचा म्हणून त्यांना क्रुष्णावतार मानून त्यांचे नाव ज्ञानदेव असे ठेवले.

गावाने ज्ञानदेवांच्या परिवाराला वाळीत टाकलेले असल्यामुळे त्यांना खुप हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागत.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - तेस्त