Tanmay

मी चुप्प

Submitted by तन्मय शेंडे on 25 August, 2012 - 20:29

कविता - 'मी चुप्प'

येताना खुपत
जाताना बोचत
कितीही दुखलं तरी मी चुप्प !!

स-दैव सुज्ञ
विचारात महात्म्य
घर जळलं तरी मी चुप्प !!

संस्कृती दक्ष
केल लक्ष
झालो भक्ष तरी मी चुप्प !!

रांगेत सुस्त
प्रगतीचा अस्त
सगळच फस्त तरी मी चुप्प !!

मंत्र्यानचं तंत्र
हाती जातीचा मंत्र
केल माझ यंत्र तरी मी चुप्प !!

दाखवलं संत्र
हेच हल्लीच सूत्र
मोडक्या स्वप्नांची रात्र तरी मी चुप्प !!

करून कष्ट
शून्य प्राप्त
वेळ समाप्त तरी मी चुप्प !!

पाणी लुप्त
वीज गुप्त
सारे होती असे आसक्त तरी मी चुप्प !!

गप्प, गप्प
आवाज ठप्प
मजले गर्दीत हुप्प तरी मी चुप्प !!

Subscribe to RSS - Tanmay