हिमालय - पिंडारी - खाती ते द्वाली

Submitted by साक्षी on 12 July, 2022 - 05:04

हिमालय - पिंडारी - ओडोरी ते खाती

तिसर्‍या दिवशी खातीहून द्वाली ला जायचे. आम्ही थंडीला बर्‍यापैकी सरावलेलो होतो. नेहमीची आन्हिके आवरून, कपडे बदलून आज जरा लवकरच निघालो. निघताना चढवलेले लेअर्स थोड्या वेळाने एक एक बॅगेत जातात. आजचा पल्ला मोठा होता. १३ किमी आणि १३०० फूट वर जायचं होतं. नदीची साथ पूर्ण ट्रेक मधे रोजच असायची पण आज प्रोमिनंट जाणवली. ही पिंडार गंगा नदी! कितीही दमलो असलो तरी तिच्या खळखळाटाने आपला उत्साह टिकवून ठेवते. आज रस्त्यावर धबधबेही भरपूर दिसत होते. एकंदरच पिंडारी ट्रेक एकदम सिनिक आहे. मधेच दाट जंगल, मधेच मोठे मोठे दगड, मधेच पायवाटा आणि मधे बर्फ!
khateeCampSite.JPG
आजही हमने बदले है कपडे! (आज भी हम नहाए नही है! *LOL* )

नदी बरोबरच मधले हे ब्रेक्स ताजेतवाने होण्यासाठी फार महत्वाचे ठरतात!
Break1.jpgbreak2.jpg
२०१३ च्या आपत्तीमधे झालेल्या नुकसानाचे पुरावे इथे जागोजागी दिसत रहातात. ट्रेल मधल्या बर्‍याच वाटा सुद्धा डॅमेज झालेल्या आहेत. आजच्या ट्रेलच्या शेवटच्या टप्पा एकदमच वेगळा जाणवतो. आधीचा सगळा रस्ता दाट जंगलातून आणि शेवटचे १.५- २ किमी एकदम दगडातला चढउतार येतो.
जंगलातून वाट
OnTheWay4.JPGOnTheWay5.jpg
वाटेत धबधबे
DhababeCollage.jpg
मधेच बर्फ
snowCollage.jpg
आणि ही दगडांतून वाट
OnTheWay3.jpgOnTheWayDwali.jpg
पोचल्यावर आज स्ट्रेचिंग अगदी जरुरीचं होतं. इथे पोचल्यावर शीण पळून गेला. त्याला कारण होतं, संध्याकाळी मिळालेले गरम स्नॅक्स, चहा आणि समोरचं दृश्य
Cover.jpg
अजुन काही वर्णन करायची गरजच नाही.

हिमालय - पिंडारी - द्वाली ते फुकरिया

Group content visibility: 
Use group defaults