दत्ता नको असे

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 24 May, 2019 - 10:53

दत्ता नको असे
*************
दत्ताला नोटांची
नको असे थप्पी
मोजतो तो जपी
तद्रूपता ॥

दत्ता नच दावू
नाणी खुळखुळ
विश्वाला समूळ
कारक जो

दत्ता न पापात
कधी दे आधार
शिक्षेला सादर
होय तिथे

दत्त नच देत
दुर्जनास बळ
धावतो केवळ
भक्तासाठी ॥

दत्त ना लोभी
सोन्याचा कधीही
विरक्त विदेही
सर्वकाळ ॥

दत्ता नच हवी
दानाची ती पेटी
आपुल्या आवडी
भक्त ठेवी

दत्त नच काळ्या
पैशात तो भागी
भक्ति प्रेम मागी
सदोदित ॥

दत्त कधी वाटा
कर्माच्या न मोडी
करी खाडाखोडी
प्रारब्धात॥

दत्त नच साथी
कुठल्या सत्तेला
धार्जीन नफ्याला
वाणीयाच्या ॥

कदा नच पाही
परीक्षा दीनांची
पोट ती जयांची
खपाटीला ॥

दत्तसे फळीला
दत्तसे भिंतीला
खिशात ठेवला
प्रेमभरे ॥

दत्त देई अर्थ
उगा जगण्याला
विक्रांत मनाला
आसावल्या ॥

******
© डॉ..विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

दत्तसे फळीला
दत्तसे भिंतीला
खिशात ठेवला
प्रेमभरे ॥
>>>>>> हे प्रचंड रिलेट झालं