खेळ शब्दांचा - ४ - निसर्ग

Submitted by संयोजक on 30 August, 2017 - 00:20

खेळ शब्दांचा - ४ - निसर्ग
आपण नेहमी वेगवेगळ्या प्रकारांचे झब्बू खेळत असतोच. कधी पत्त्यांचा , कधी गाण्यांचा तर कधी म्हणींचा. या गणेशोत्सवात आपण खेळणार आहोत शब्दांचा झब्बू. प्रकार सोप्पा आहे एकदम. दररोज एक विषय असेल. त्याला धरून आपण झब्बू खेळायचा आहे. या उपक्रमातून आपण खेळ तर खेळणार आहोतच त्याचबरोबर वापरात असलेले किंवा नसलेले असे मराठी शब्द वापरणार आहोत. काहींना सगळे शब्द माहिती असतील तर काहींना नवीन शब्द कळतील आणि त्यांचा आपल्या दैनंदिन जीवनात उपयोगही करता येईल.
काही नियम :
१) संयोजक दर दोन दिवसांनी एक विषय देतील.
२) त्या विषयावर आधारित पहिला क्लू देतील.
३) तो क्लू वापरून त्या विषयावर आधारित शब्द लिहायचा.
४) जो सगळ्यांत आधी बरोबर शब्द लिहील तो पुढचा क्लू देणार.

चवथा विषय :
निसर्ग

(वस्तूंची नावे मराठी असावीत असे पहा)

चवथा क्लू :
४. निसर्ग
उदाहरण - पूर्ण गोलाकार इंद्रधनुष्य -
_ _ _ ज

Group content visibility: 
Use group defaults

नाही.
राई, मोहोरी, राळे?>>>>>>..कृष्णाजी, इतकेही लहान नाही हो! Lol

चला मीच देते कोडं.
घर माझे जंगलात,
पण असते तुमच्या घरात.
वरून मी काळी
पण आतून मी गोरी.
पक्षाची लाडकी आणि
घर, साहित्यात आवडती.
Submitted by शोभा१ on 30 August, 2017 - 13:07
.
.
.

चारोळी
Submitted by मानव पृथ्वीकर on 30 August, 2017 - 14:44
चारोळी बरोबर ! Happy
Submitted by शोभा१ on 30 August, 2017 - 14:46

हुश्श!
Submitted by मानव पृथ्वीकर on 30 August, 2017 - 14:46
.

चारोळी एखादे सुकामेवा पदार्थ म्हटले असते तर लगेच सापडले असते ना..

तुम्ही आकाराने लहान आणि गुळगुळीत म्हणालात तेव्हा मी राई, वेलची करत चारोळीवर पोचले होते पण चारोळी काळी नसते असं वाटल्याने लिहिलं नाही. असो.

पुढचे कोडे - अगदीच शब्दश:

पाण्याने स्वच्छ कर ही कणसे तू उगवशील याच्यासारखा कधीतरी (४)

चारोळी काळी नसते असं वाटल्याने लिहिलं नाही.>>>>>....चारोळीचं फ़ळ काळंच असतं. वरचा भाग पक्षी खातात. त्यात एक कडक बी असते, ती फ़ोडली की मग आत चारोळी असते. Happy

कुमार नाही.
यात वर दिसतो तसा अर्थ घ्यायचा नाही. सुरवातीला समानार्थी शब्द शोधा, कुठली कणसे ओळखा, आणि मग उत्तरार्धाशी जुळणारे उत्तर मिळवा.

एक गम्मत बघितली का?.... विषय कुठलाही असो आपण लोक तो खाण्यावरच आणून सोडतो

त्या वस्तूच्या धाग्यावर पण सगळे स्वयंपाकघराच्या आजूबाजूलाच घुटमळत होते Wink

Pages