आग्रा धर्मांतरण

Submitted by बेफ़िकीर on 9 December, 2014 - 11:00

मूळ लेख मी काढून टाकलेला आहे. प्रशासकांना लेखाखालील प्रतिसादांच्या सोयीला कुलूप लावण्याची विनंती केली होती, पण ती विनंती अजून विचारात घेतली गेलेली नाही.

धन्यवाद!

-'बेफिकीर'!

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

ी, पण त्यांची सगळी मते माझ्या विरोधी असली तरी त्यांना ती असायचा व ती लिहायचा हक्क आहे, EXACTLY हीच हिंदुधर्मियांची खासीयत आहे, जी जगात अजूनही सर्वत्र नाही.>>>>>>>उदय,
ह्या फारएन्डच्या प्रतिसादावर सुरेख यांनी '' संविधानामुळे हे शक्य झाले असे वाटत नाही का' ह्या प्रतिसादावर मी माझा प्रतिसाद दिला होता.कोणाचे श्रेय वगैरेबद्दल वाद नाहीच.

Pages