मी पेंट केलेले बेडशिटस

Submitted by Avanti Kulkarni on 8 June, 2014 - 13:34

अप्रतिम...
हे बघून मला पण एकदा तरी प्रयत्न करून बघावा असे वाटते आहे...
तुम्हाला एक बेड्शीट रंगवायला किती वेळ लागला ?...

Pages