गडबडगुंता

Submitted by संयोजक on 25 February, 2013 - 01:29

gadbadgunta.jpg

गडबड झाली, अक्षरे घरंगळली, झालं खरं असं
गुंता सोडवा, म्हण ओळखा, जिंका गंमतीशीर बक्षीसं!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

खरी म्हण

"माझा ह्यां असा, बायकोचा तां तसा, गणपतीचा हो‌ऊचा कसा?"

ही आहे...आगरी भाषेतली.. Happy
.
.
बहुदा Happy

हो हो. Proud

अ आ अ मी मि ली चे ले सां च्या को ल्या त ण थिं क बी र गि र, र

मिरच्या सांगितले कल्याण, आली कोथिंबीर

Pages