गडबडगुंता

Submitted by संयोजक on 25 February, 2013 - 01:29

gadbadgunta.jpg

गडबड झाली, अक्षरे घरंगळली, झालं खरं असं
गुंता सोडवा, म्हण ओळखा, जिंका गंमतीशीर बक्षीसं!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Lol

Biggrin अर्थात! माझ्या पैश्यांनी आणलेल्या, माझ्या घरातल्या ताटलीत ठेवून, स्वतःच्या कॅमेरातून काढलेला फोटो आहे.

आपण हसे लोकांनां, शेंबूड आपल्या नाकाला

(बरीच अक्षरं वेगळी आहेत, पण वरच्यात शेंबूड नक्की आहे :हाहा:)

नावडतीचे मीठ अळणी, आवडतीचा शेंबूड गोड >>> यक्क ! अशी पण म्हण आहे ? मी आजपर्यंत फक्त अर्धवट म्हण ' नावडतीचे मीठ अळणी' ऐकली होती Proud

ह्या पोरींची डोकी इतक्या फाश्ट चालतात की पळतात? नुदते वाचुनच दमलेल्यांना पण द्या आता काहीतरी Proud ...

संयोजक : धन्य्वाद Happy यासोबत एक एक कप चहा पण चालला असता की Happy
बिल्वा: Happy
सशलः एक चकली तुम्हाला पण Happy
श्री: तो आवडती वाला पार्ट खरच यक्क वाटतो म्हणून वापरत नसावा..

Pages