निसर्गाच्या गप्पा (भाग ९)

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 8 June, 2012 - 14:36

निसर्गाच्या गप्पांच्या ९ व्या भागात सर्व निसर्गप्रेमींच स्वागत.

सध्या पावसाचे आगमन दाराशी येऊन ठेपल आहे. सृष्टी आता पाना-फुलांनी, गवतानी हिरवीगार, थंडगार होणार. डोंगर माथ्यावरून पावसाच्या धबधब्यांची तोरणे वाहणार. पशूपक्षी, जनावरांनाही आनंदी आनंद होणार. या आशयाचे छायाचित्र नि.ग. च्या ९ व्या भागासाठी मायबोलीकर निसर्ग प्रेमी जिप्सि याने दिले आहे.

महाभारतात भृगु आणि भारद्वाज ऋषी यांच्यातील वृक्षांविषयी झालेला संवाद. भॄगु ॠषी म्हणतात,
'पंचमहाभूतांनी व त्यांच्या गुणांनी सगळी सृष्टी व्यापलेली आहे.'
त्यावर भारद्वाज शंका घेऊन विचारतात,
"वृक्षाच्या ठिकाणी हे पंचमहाभूतं व त्यांचे गुण हे दिसून येत नाहीत. वृक्षांना दिसत नाही, ऐकू येत नाही. ते वास घेऊ शकत नाहीत. म्हणून वृक्ष-वनस्पती पंचभौतिक आहेत, असं कसं म्हणता येईल ?"
भारद्वाजांच्या या प्रश्नावर भृगूंनी उत्तर दिलं,
उष्णतेमुळं व फार थंडीमुळे ही वनस्पतींची पानं, फळं, फुलं, त्वचा ही ग्लान-म्लान होऊन जातात. म्ह्णून त्यांना स्पर्शज्ञान असलंच पाहिजे.
वादळी वार्‍यांचा गोंगाट इ विजेचा कडकडाट यांच्यामुळं झाडांची फळं इ फुलं भंगून जातात. त्यामुळं झाडांना कान असून, त्यांनी ती ऐकत असली पाहिजेत.
वेली वृक्षांना वेष्टीतात व सर्वत्र संचार करताना दिसतात. त्यांना दृष्टी असल्याशिवाय मार्ग कसा दिसेल ? म्हणून वृक्षांना दृष्टी असली पाहिजे.
सुगंधी वासाच्या द्रव्यांनी इ धुरांनी झाडं निरोगी होऊन त्यांना फुलांचा बहर येतो. म्हणून वृक्षांना घ्राणेंद्रिय अवश्य असलं पाहिजे.
आपल्या पायांनी वृक्ष पाणी पितात. त्यांना काही रोग झाल्यास इतर द्रवपदार्थ पिऊन ते व्याधींचा प्रतिकार करू शकतात. यावरून वृक्षांना रसनेंद्रिय असलं पाहिजे.
त्याचप्रमाणे वृक्ष जे पाणी व इतर द्रव ग्रहण करतात, ते पाणी किंवा ते द्रव अग्नी म्हणजे सूर्यप्रकाश व वायू यांच्या सहाय्यानं पचवून टाकतात. वृक्षांनी घेतलेला आहार असा पचल्यामुळे त्यांच्या ठिकाणी स्नेह म्हणजे तुकतुकीत कांती व वृध्दी किंवा वाढ ही दिसून येतात."
या सर्व गोष्टींवरून भृगू ऋषी असा निष्कर्ष काढतात : वृक्ष सुखदु:खं अनुभवतात. कापले असतानाही वाढतात, म्हणून वृक्षांमध्ये जीव आहे. ते अचेतन नाहीत अस स्पष्ट होतं.

एके ठिकाणि असं म्हटल आहे की, वन्य प्राणी हे सिध्द जीव आहेत. परंतु मानवाला योगक्रियेद्वारे प्रयत्नानं सिद्धी प्राप्त करुन घ्यावी लागते. म्हणून सुमारे नव्वद टक्के योगासनांची नावं ही पशुपक्षांच्या नावावरून घेतली आहेत. सिंहमुद्रा, मयूरासन, हंसासन, क्रौंचासन, भुजंगासन, मकरासन, कूर्मासन, म्त्स्यासन, शलभासन इत्यादी. ही नुसती आसनांचीच नावं नाहीत, तर त्याबरोबर त्या त्या पशुपक्ष्यांच्या आणि इतर जीवांच्या स्वाभाविक गुणधर्मांचाही त्यात विचार केलेला आहे.

(पाखरमाया - मारुती चितमपल्ली)

निसर्गमय झालेले आयडी
१) दिनेशदा, २) साधना, ३) जिप्सी, ४) शांकली, ५) जागू, ६) शोभा १२३, ७) अनिल ७६, ८) माधव,
९)चातक, १) प्रज्ञा १२३, ११) मामी, १२) अश्विनी के १३) पुरंदरे शशांक, १४) यो-रॉक्स, १५) उजू,
१६)मानुषी, १७) मी अमी, १८)सावली, १९) मोनलीप, २०) निराली, २१) शुगोल, २२) कळस,
२३) निकिता, २४) डॉ. कैलास गायकवाड, २५) मेधा, २६) श्रीकांत, २७)साक्षी १, २८) नादखुळा,
२९) चिंगी, ३०) गिरीकंद, ३१) जयू, ३२) सारीका ३३) स्_सा ३४) स्निग्धा ३५) जो_एस ३६) पद्मजा_जो ३७) मनिमाऊ ३८) रुणुझूणू ३९) मृदूला ४०) शुभांगी हेमंत ४१) अवनी, ४२) प्रिती १ ४३) शकुन ४४) आस ४५) मृण्मयी ४६) रावी ४७) इनमीन तीन ४८) रीमा ४९) आशुतोष ५०) वैजयन्ती ५१) सेनापती ५२) ज्ञानेश राऊत ५३) इन्डिगो ५४) गौरी ५५) चिमुरी ५६) शकुन ५७) बी ५८)वेका ५९) वर्षू निल ६०) बंडोपंत ६१) मुक्तेश्वर कुलकर्णी ६२) मधू-मकरंद

मागील धागे.
निसर्गाच्या गप्पा (भाग १) http://www.maayboli.com/node/21676
निसर्गाच्या गप्पा (भाग २) http://www.maayboli.com/node/24242
निसर्गाच्या गप्पा (भाग ३) http://www.maayboli.com/node/27162
निसर्गाच्या गप्पा (भाग ४) http://www.maayboli.com/node/29995
निसर्गाच्या गप्पा (भाग ५) http://www.maayboli.com/node/30981
निसर्गाच्या गप्पा (भाग ६) http://www.maayboli.com/node/32748
निसर्गाच्या गप्पा (भाग ७) http://www.maayboli.com/node/34014
निसर्गाच्या गप्पा (भाग ८) http://www.maayboli.com/node/34852

निसर्गाशी निगडीत पुस्तके.
१] आपले वृक्ष - श्री. श्री. द. महाजन २] निसर्गपूर्ण - उर्जा प्रकाशन ३] पुण्याचे पक्षीवैभव - श्री. प्रभाकर कुकडोलकर ४] आसमंत - श्री. श्रीकांत इंगळहळीकर ५] फ्लॉवर्स ऑफ सह्याद्री - श्री. श्रीकांत इंगळहळीकर
६] फर्दर फ्लॉवर्स ऑफ सह्याद्री - श्री. श्रीकांत इंगळहळीकर ७] ट्रीज ऑफ पुणे - श्री. श्रीकांत इंगळहळीकर
८] हिरवाई - डॉ. श. डहाणूकर ९] फुलवा - डॉ. श. डहाणूकर १०] कासचे पुष्पपठार - डॉ. संदीप श्रोत्री ११] गोईण - डॉ. राणी बंग १२] कदंब - दुर्गा भागवत १३] रानवाटा - मारूती चितमपल्ली १४] केशराचा पाऊस - मारुती चितमपल्ली १५] वृक्षगान - डॉ. श. डहाणूकर १६] पाखरमाया - मारुती चितमपल्ली १७] आपली सृष्टी आपले धन (३ खंड) - डॉ. मिलिंद वाटवे १८] देशी वृक्ष - श्री. श्री. द. महाजन १९] चकवाचांदण - मारुती चितमपल्ली २०] चैत्रपालवी - मारुती चितमपल्ली २१] पक्षी जाय दिगंतरा - मारुती चितमपल्ली २२] जंगलाचं देणं - मारुती चितमपल्ली २३] रातवा - मारुती चितमपल्ली २४] निसर्गवाचन - मारुती चितमपल्ली २५] निळावंती - मारुती चितमपल्ली २६] पक्षीकोष - मारुती चितमपल्ली २७] ऋतुचक्र - दुर्गा भागवत २८] अरण्यक - डॉ.मिलिंद वाटवे २९) ऋतूचक्र - दुर्गा भागवत ३०) अरण्यवाचन - अतुल धामनकर 31) द सिक्रेट कोड- प्रिया हेमेन्वे ३२) फुकुओकांचे पुस्तक http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta//onestraw.pdf

अनुक्रमणीका:
पान १ -

प्रकाशचित्रे/ माहिती : कुमुद्/वॉटरलिलि, पेट्रीया, पावसातील झाडांची प्रकाशचित्रे.

माहिती :
"गीता प्रवचने" अध्याय १५, - आचार्य विनोबा भावे.
लोकसत्तातील लेखाची लिंक -http://loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=227526:...

माहिती हत्तीचे खाणे, ताम्हणाच्या बिया रुजविण्याची माहीती

पान २
प्रकाशचित्र : पावसाची ओढ, पांढरे कांचन
लिंक - ३डी कार्ड कलाकृती - http://www.brooklyn5and10.com/Postcarden-A-Mini-Living-Garden-s/232.htm
माहिती : बिनफुलांचे गुलाबाचे झुडूप, हत्ती, गांधिलमाशी, माशी चावल्यावरचे उपाय

पान ३
प्रकाशचित्र/माहीती : कॅन्डल बुश, पायर
माहिती : प्र.के. घाणेकरांची कविता, हत्तीचे प्लॅस्टीक खाणे, बाभळी आणि गवत, विष्ठे मार्फत बिजरुजवणी, फ्लाय माशीचा डंख

पान ४
प्रकाशचित्र : बिनवासाची रातराणी,घोसाळे, छोटे गोल जाम, कमळ, उल्हास नदी
माहिती : भरत व्यास यांचे हिंदीतले काव्य, घोसाळ्याची जाळी- बॉडी स्क्रबर
लिंक - जांभुळ पिकल्या झाडाखाली - http://www.maayboli.com/node/35264#new
खोपा इनला इनला - http://mr.wikibooks.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A3%E0%A4%...

पान ५
प्रकाशचित्र : कमळ, वॉटरलिलि, साप
माहिती : मिठी, दहिसर, पोयसर नद्या, कमळ व वॉटरलिलि फरक
ज्ञाने., अ. १०, श्लोक ९, ओवी १२७., ओवी २४८, श्लो. ७, अ. १३, ज्ञाने.

पान ६
प्रकाशचित्र : पिवळी अबोली, पिवळा चाफा, रानफळ फालसा
लिंक - कुमुद्/कमळ - http://www.maayboli.com/node/35684#new

पान ७
प्रकशचित्र/माहिती - पिवळी अबोली, वेल्कम टू सेंट्रल अमेरिकन रेनफॉरेस्ट, लाल चाफा, जट्रोफा, इंडियन स्नेकवीड
लिंक - विडंबन - http://www.maayboli.com/node/35718?page=1#new

पान ८
प्रकाशचित्र - ऑर्कीड, पावडर पफ
गप्पा
पान ९
प्रकाशचित्र - ग्रे हाऊंड जातीचा कुत्रा
माहिती - ऑर्कीड

पान १०
प्रकाशचित्र - रातराणी, पंखरुपी सरडा
माहिती - शॅमेलिऑन (रंग बदलणारा सरडा), कर्नाटकच्या जन्गल ट्रेक मधील सरडा

पान ११
प्रकाशचित्र /माहिती - पांढरे तामण, जांभळे, सरडा, शॅमेलिऑन, रामराखी वेल-फळे, अळूचे झाड, वाढदिवस शुभेच्छा
माहिती/चर्चा - घरी मश्रूम बनविणे
लिंक - सरडा - http://www.maayboli.com/node/26325

पान १२
प्रकाशचित्र्/माहीती - चाफा, पांढरा चाफा,बिब्बा, वॉटर हायसिंथ, सुर्यफुल

माहीती : बिब्बा

लिंक - बिब्बा - http://zerobugetfarming.blogspot.in/p/blog-page.html, http://medplants.blogspot.in/2012/03/semecarpus-anacardium-bhallataka.html

पान १३

प्रकाशचित्र : झेंडू, सुर्यफुल रचना, गुलाब
माहिती : अंगणात लावण्याची झाडे, वॉटर हायसिंथ सुर्यफुल रचना, पुस्तक - द सिक्रेट कोड
लिंक - सुर्यफुल गणित

पान १४
प्रकाशचित्र - ससा, व्हॅनिला वेल, ड्राईड फंगस/मश्रुम, एक्झोरा
माहिती - मश्रुम, ससा, आकाश-आभाळ, व्हॅनिला वेल

पान १५
प्रकाशचित्र - कमळ बी, चिंचेचे बोन्साय, जास्वंद, पेरू, आंब्याचा कोंब
माहिती - कमळाचे बी, बोन्साय
लिंक - बोन्साय - http://gardentia.net/gardening_notes09.htm

पान १६
प्रकाशचित्र - मोगरा, हिरवा चाफा, मदनबाण, आंब्याचे कोंब, कांचन, चिपळूण मधील इंद्रधनुष्य, चिमिन
माहिती - ऑरगॅनिक शेती, कांचन

पान १७
प्रकाशचित्र - डान्डेलीच्या जन्गलातले वारूळ, मेहेंदीची फुले, कनकचंपा/रामधनचंपा, चिमिन
महिती - कागडा, गुलाबी गुलबक्षी,
लिंक - http://tasbir.net/, रानफुले - http://www.maayboli.com/node/35001

पान १८
प्रकाशचित्र - महोगनीची फळं, गुलाब, धबधबे,
माहिती - अर्जुन,
लिंक - कासच्या पठाराबद्दल - http://epaper.esakal.com/Sakal/26Jun2012/Normal/PuneCity/page2.htm,

पान १९
प्रकाशचित्र -शेंदरी गुलाब, ऑस्ट्रेलियन बाभूळ, कवठी चाफा, शंकासुर
माहिती - ऑस्ट्रेलियन बाभूळ, वेडी बाभुळ, सुबाभुळ, गिरिपुष्पाच्या पानांचा खत म्हणून वापर, उजूच्या आजोबांची वारी, कविता

पान २०
प्रकाशचित्र - खजुरी/शिंदी, जंगली हळद, चमेली, निवडूंग (ब्रह्मकमळ), फुलपाखरू कोष, अनंतमुळ, पपईच्या बियांना मोड, फळाचे झाड
माहिती - खजुरी/शिंदी, अनंत, अनंतमुळ
लिंक - वेडी बाहुळ - http://www.maayboli.com/node/21956, http://www.esakal.com/esakal/20120702/4800563177643520492.htm, http://www.sendmyflower.com/flowers-species/brahma-kamal-beautiful-flowers/

पान २१
प्रकाशचित्र - गुलाब, सर्प गंधा, पिवळी फुले, डबल मोगरा, तोंडली
माहिती/गप्पा - पक्षांच नाट्य,
लिंक http://www.maayboli.com/node/36134

पान २२
प्रकाशचित्र - 'पॉक छॉय' भाजी, निळी फुले, देव चाफा
माहिती/गप्पा - सुबाभुळ, मासे, जुनी-नवी पिढी, पाकोळी आणि कावळा
लिंक चिवने - http://www.maayboli.com/node/17090

पान २३
प्रकाशचित्र - निर ब्राम्ही, पावशा, चातक,
माहिती - ब्राम्ही, नाईल नदी, विमान प्रवास वर्णने,
लिंक http://www.youtube.com/watch?v=BegWK3vGg7I

पान २४
प्रकाशचित्र - कांचन, मधुमालती,
माहिती -विमान प्रवास वर्णन, टोमॅटो लागवड,
लिंक ब्राह्मी - http://www.aayisrecipes.com/2009/04/01/brahmi/, http://www.maayboli.com/node/19512

पान २५
प्रकाशचित्र - दयाळ, सज्जन गड, बकुळ, कांडवेल,
माहिती/गप्पा - पाऊस वर्णन, कावळा आणि कोकीळा पिल्लू, पक्षी नर मादी,

पान २६
प्रकाशचित्र - गुलाब, रक्त चंदन, पपई, थायलॅण्ड मधे वापरले जाणारे हर्ब्स, गलांगल मासा, धरणाच्या भिंतीवर चालणारे प्राणी, कलमी कृष्णकमळ
माहिती -फोझन प्लॅनेट - अळीच्या खाण्याविषयी माहीती, टेरेस गार्डन, Caught in the Act- सिंह लढाई, रक्त चंदन, कोथिंबीर लागवड,

पान २७
प्रकाशचित्र - वड, पिंपळ बोन्साय, तांबट, निसर्ग दृष्य, पिवळा गुलाब
माहिती - इंडोनेशियन खाणे, बकर्‍या-गिधाडे, वारी

पान २८
प्रकाशचित्र - शतावरी, कारल्याची वेल, ताडावरील घरटी, लाल फुल
माहिती/गप्पा - पंढरपुर दर्शन, प्राण्यांचे जीवन, मानवी जीवनमान, तण आणि वेल
लिंक

पान २९
प्रकाशचित्र - मांजरी, नर्तकचे घरटे
माहिती - मांजर प्रेम, डॉस मधील फाईल्स, नर्तकचे घरटे
लिंक http://bookboon.com/

पान ३०
प्रकाशचित्र - अनंत, गुलाबी जास्वंद,
माहिती - शैवाल अन्न, अनंत आणि तगर कुळ, फुकुओकांचे पुस्तक, तगर व अनंताची नावे
लिंक http://www.foodfromnorthernlaos.com/2012/05/09/river_weed/ फुकुओकांचे पुस्तक http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta//onestraw.pdf, पांढरी फुले http://www.maayboli.com/node/36402#new, चर्चा - http://groups.yahoo.com/group/fukuoka_farming/

पान ३१
प्रकाशचित्र - गुलाब, कदंब, कोकीळ, कोकिळा, धनेश
माहिती/गप्पा - मुंबई परीसरात दिसणारे पक्षी, कोकीळ-कोकीळा, मोराच्या हालचाली

पान ३२
प्रकाशचित्र - वेगवेगळ्या पोझ मधील मोर,
माहिती - मोर, मोरांची चिंचोली

पान ३३
प्रकाशचित्र - हायड्रेंजीया
माहिती/गप्पा - गोगलगायींचा बंदोबस्त, ओरेक्स प्राण्याचं पाडस-सिंहीण, मोर, मुंग्याची संरक्षण प्रणाली
लिंक nisargayanmagazine@gmail.com, चिलट घालवणारे झाड - http://en.wikipedia.org/wiki/Forking_Larkspur]\

पान ३४
प्रकाशचित्र - भोपळा किंवा टरबुज वेल, सुवर्णपत्री फुले, ढग, गुलाबी कण्हेर, पुष्प गुच्छ.
माहिती - गाय
लिंक

विषय: 
शब्दखुणा: 
Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

काही पत्ता लागत नाहीये. मला वाटतंय माझ्या बेसिकमध्ये राडा आहे. आता माझं डोकं भंजाळलंय. कोणाला जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा मला फोन करा प्लीज. माहितगारांच्या चरणी बसून धडे घ्यावे लागणार आहेत.

ससा तो ससा
दिसतो कापुस जसा

ह्यात थोडा काळा कापुस मिक्स आहे Happy

ही खिल्लारी जोडी

काल एक चायनीज मैत्रीण, इकडील उत्तरेकडच्या टोकाला असलेल्या हार्बिन या प्रॉविंसमधून हे मशरूम्स भेट म्हणून घेऊन आली. या मशरूम्स ना चायनीज भाषेत' ढगाचे कान' म्हणतात.
या काळ्या फंगस चं टेक्निकल नाव आहे Auricularia polytricha or Hirneola polytricha.
ही फंगस , डीहायड्रेटेड फॉर्म मधे विकली जाते. या फंगस ची जाडी २,३ इंच असते. ही एकाबाजूने काळी तर दुसरीकडून राखाडी (ग्रे)रंगाची असते.जिवंत झाडाच्या जीवनरस आटलेल्या एखाद्या भागावर किंवा मृत लाकडावर ही फंगस फोफावते.
ही फंगस औषधी गुणांकरता प्रसिद्ध आहे. रक्तप्रवाह वाढवण्याकरता, हाय कोलेस्ट्राल कमी करण्याकरता, रक्त शुद्ध करण्याकरता या फंगस चा उपयोग चीन मधे पूर्वापार काळापासून केला जातो.
हिला स्वतःची अशी काहीच चव नसते पण औषधी गुणधर्मामुळे बरीच महाग विकली जाते.
ही फंगस पाणी बदलून बर्‍याच वेळा स्वच्छ धुवावी लागते. नंतर भरपूर पाण्यात बुडवून ठेवतात. छान फुगली कि परत स्वच्छ धुवावी लागते कारण बरीच कचकच असते.
स्वच्छ करून सॅलडमधून किंवा आल्याबरोबर स्टर फ्राय करून्खूप छान लागते. कितीही वेळ शिजवलं तरी तिच्या अंगचा क्रन्चीपणा जात नाही..

आगपेटीपेक्षा जराश्या मोठ्या डबीतून मिळतात.

या डबीत व्यवस्थित प्लॅस्टिक च्या आवरणात पॅक केलेली ड्राईड फंगस

पाण्यात भिजवून फुगलेली- हा फक्त एक तुकडा आहे.. दोघांकरता या वडीचा एक चतुर्थांश पुरेसा आहे. Happy

हा फोटो नेट वरून साभार

सुप्रभात लोक्स!!! Happy

प्रवीण दवणे यांनी एकदा शांताबाईंना ( शांताबाई शेळके ) एका कवितेबद्दल एक पत्र लिहिले की शांताबाई, तुम्ही या कवितेत " आकाश आणि आभाळ असे दोन्ही शब्द वापरलेत, अर्थ एकच ना !! "

त्यावर शांताबाई उत्तरादाखल म्हणाल्या " नाही..
'निरभ्र' असतं ते 'आकाश'
आणि
'भरून' येतं ते 'आभाळ' !!!!"

तर आता आकाश आभाळ झाले आहे .....तेंव्हा अस्स्सा बरस कि चिंब चिंब होऊ दे तुझ्या कवेत सामावून. Happy

माधव, खुप सुंदर फोटो.. वर्षु मस्त माहिती.. काळा-पांढरा कापुस पण छान Happy

'निरभ्र' असतं ते 'आकाश'
आणि
'भरून' येतं ते 'आभाळ' !!!!">>>>>>>>> Happy

आज आमच्याकडे आत्ता आभाळ कोसळतंय..>>>>वर्षूदी, मी येऊ का तिकडे? Happy जीव नुसता आसुसलाय पावसात भिजायला. Happy

ससा ससा
दिसतो कसा
कापूस पिंजून
ठेवलाय जसा - ससेभाऊ मस्तच....

या मशरूम्स ना चायनीज भाषेत' ढगाचे कान' म्हणतात. >>>> भारीच.....

आकाश ,आभाळ - सह्हीच ...... म्हणूनच शांताबाई त्या शांताबाई.......

सुप्रभात.

वर्षू छान माहीती.

मोना त्या तिसर्‍या फोटोला मी नाचणीचे पापड म्हणाले असते Lol

जिप्सी आकाश, आभाळ मस्तच. पण सध्या आकाशाचच रुप पहायला मिळतय. आभाळाची वाट पहावी लागतेय रोज.

शशांक धन्स.

आमच्या कंपनीतील अ‍ॅनिमल हाऊसमधे ससे असतात. तिथल्या डॉ. ने सांगितलेल्या गंमती -
दोन नर ससे (वयात आलेले) कधीही एकत्र ठेवत नाहीत - कधी कधी इतके भांडतात की जीव जातो एखाद्याचा त्यात....
जेव्हा पिल्ले होणार असतात तेव्हा मादी आपल्या अंगावरील केस काढून त्यांची मऊ गादी तयार करते त्या कोवळ्या पिल्लांसाठी......

ससे हे प्रचंड भित्रे असतात (हे सर्वांना माहित आहेच) - पण इतके की मी अगदी सुरवातीला जेव्हा एका सशाला जरा दाबून धरले (इंजेक्शन देण्याकरता) तेव्हा घाबरुन बिचा-याने प्राणच सोडले......... मला अतिशय वाईट वाटले .... माझा सहकारी एवढा निर्ढावलेला होता की त्याने लगेच त्या मेलेल्या सश्याला बाजूला टाकून दुस-या सशाला समोर ठेवले व म्हणाला - काही वाईट वाटून घेऊ नकोस - " अनेक माणसांचे जीव वाचवण्याकरताच हे ससे वापरले जातात ना ? हळुहळू सवय होईल तुला..."
काही दिवसांनी मी ही त्याच्या एवढाच सराईत झालो - प्राणी हाताळण्यात, इंजेक्शन्स देण्यात.....

या ना त्या कारणाने का होईना "जीवो जीवस्य जीवनम्" हेच खरे ....... असे वाटू लागते......

जेव्हा पिल्ले होणार असतात तेव्हा मादी आपल्या अंगावरील केस काढून त्यांची मऊ गादी तयार करते त्या कोवळ्या पिल्लांसाठी......

आईच ती शेवटी Happy

जेव्हा पिल्ले होणार असतात तेव्हा मादी आपल्या अंगावरील केस काढून त्यांची मऊ गादी तयार करते त्या कोवळ्या पिल्लांसाठी...... >>>>>>>>>> सहीच...

यावरुन आठवलं.. उंदरांच्या कॉलनीत जेव्हा एक्सपरिमेंट चालु असायचा तेव्हा बर्‍याचदा एखादं पिल्लु गायब झालेलं दिसायचं.. आम्हाला वाटायचं की पिंजर्‍यातुन पळालं की काय.. पण तेव्हा कळलं की जर पिल्लु मेलं तर त्याला खाउन टाकते फिमेल उंदीर..

जागु काय रंग आहे... आहाहा!!!
'नाचणीचे पापड'' Lol
ससे भित्रे असतात असं माहीत आहे.. महादेवी वर्मा ची ' दुर्मुख' नावाच्या सश्याची गोष्ट वाचली तेंव्हा कळले कि काही विरळे ससे रागीट आणी चिडकट ही असतात Happy
स्वतःच्या केसांची मऊ गादी.. किती गोड!!!
शशांक्..बिचारा ससा.. प्राणी ही इंजेक्शन ला घाबरतात तर!!!

पण तेव्हा कळलं की जर पिल्लु मेलं तर त्याला खाउन टाकते फिमेल उंदीर..
भयानकच. >>>>>> ते पिल्लु मेल्यामुळे बाकीच्या पिल्लांना काही इन्फेक्शन वगैरे होउ नये असं वाटुन कदाचीत ती खाते.. मला नीट आठ्वत नाहिये, कदाचीत शशांक सांगु शकतील यावर..

प्राणी ही इंजेक्शन ला घाबरतात तर!!!>>>>>>> खुपच.. माकडांना इंजेक्शन वगैरे देण्याकरता गेलं की ते दरवेळी त्याच पिंजर्‍यात लपण्याकरता इतक्या करामती करतात की विचारता सोय नाही..

जागुटले ससुट्ले मस्त आहेत.
वर्षूदी, ढगाचे कान पाहून आणि त्यांची माहिती वाचून छान वाटल, लेकीला पण नाव फारच आवडल.
शशांक आणि चिमूरी, तूमच्यामूळे बरीच वेगळी माहिती मिळतेय.
जिप्सी, आकाश----आभाळ Happy

Pages