आमच्या घरचा गणपती

Submitted by संयोजक on 28 August, 2011 - 08:09

गणपती एकच असला तरी घरोघरी त्याचं रूप वेगवेगळं असतं, त्याच्या स्वागताचा थाट वेगळा असतो, त्याची सजावट वेगळी असते.

आपल्या घरच्या गणपतीचं दर्शन घेण्यासाठी आम्ही सारे उत्सुक आहोत. इथे आपण आम्हाला आपल्या घरी बसवलेल्या गणपतीचे दर्शन फोटोद्वारे देऊ शकता. सजावट कशी केली आहे, त्यामागील उद्दिष्ट, कल्पना, उत्सव कसा साजरा करता इ. सर्व काही आम्हाला ऐकायला आवडेल.

Lajojee Ganpati 0831.jpg

(लाजोच्या घरचा यंदाचा गणपतीबाप्पा)

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

गणपती बाप्पा मोरया !! सगळ्यांचे बाप्पा खूप छान आहेत. Happy

हा माझ्या ताईच्या घरचा बाप्पा. दरवर्षी प्रमाणे तिने घरीच बनवला.[DSC01451.JPGDSC01383.JPGDSC01400.JPG

लहानपणी आम्हाला २१ घरी बसविलेल्या गणपतीन्चे दर्शन घेऊन यायला सान्गायचे, त्याची आठवण झाली Happy
मस्त! गणपती बाप्पा मोरया..........

हे आमच्या घरचे बाप्पा 100_4243.JPG आणि हा नैवेद्य
100_4276.JPG
हे आमचं जवळ जवळ १५० वर्षा पुर्वीच घर 100_4247.JPG

आणि वाडी.... मु.पो. आंजर्ले.. दापोली .... 100_4251.JPG

हा आमचा यावर्षीचा बाप्पा....

बाप्पाच्या डोक्यावरील माटोळी....

Pages