पुन्हा झुळूक

Submitted by webmaster on 12 July, 2008 - 23:15

ही जागा चारोळ्यांसाठी आहे. आपल्या चारोळ्या प्रतिसादात लिहा.

गुलमोहर: 

चारोळी - पाणी

चाहुल लागली उन्हाची
गेली लाट थंडीची
दुष्काळी आपल्या भागाला
गरज आहे पाण्याची.

- सचिन नागरे, किनगाव जटु ता.लोणार जि.बुलढाणा मो.9604321432

हपापलेली माणसं

शब्दांच्या आगीत पोळले तरी
बदलणारे नाही बदलत
पैशासाठी हपापलेली माणसं
विचारांनी का नाही पटत.

मनातले

मनातल्या भावनामुळे
कधीकधी सुचते चारोळी
कल्पनेतल्या विचारांची
अशीच असते आरोळी.

कायदा व अधिकार

नका करु सहन आता
होणारा अन्याय अत्याचार
चला जाणून घेऊ आता
कायदा व अधिकार

विकास

कितीही कायदे झाले तरी
भ्रष्टाचार काही थांबत नाही
योजना येतात, निधी येतो
विकास मात्र दिसत नाही.

लोणार सरोवर

निसर्गाची देणगी
खार्या पाण्याची शान
अखंड वाहणार्या धारेचे
लोणार सरोवर महान.

- सचिन जगन नागरे, किनगाव जटु ता.लोणार जि.बुलढाणा मो.९६०४३२१४३२

एखाद्या अनेक घाव सोसून कणखर बनलेल्या व्यक्त्तीवरही आघात होतो पण दु:खातिरेकाने अश्रूही येत नाहीत डोळ्यात. अशाच एका व्यक्तीसाठी सुचलेली चारोळी:

किती सोसू सोसवेना
सरेना यातनांचे माळ
गेले झरे सारे आटून
डोळ्यात कोरडे आभाळ

नीलाक्षी

तुझ्याकडे येणारे अश्रू आनंदाने फुलता.
बोल माझे तूज साठी हास्यात भिजू दे
व्यथेच्या भावनांही तेव्हा जरा बोथट होता
अबोल नजरेच्या भावना तुलाच कळू दे

चांगली नोकरी सोडून नुकताच
लागला नवीन धंद्याला
गिर्‍हाईक नाही म्हणून
लागला कविता करायला ।।

Pages