तंत्र आणि मंत्र

अधिक माहिती

तंत्रज्ञानाविषयी हितगुज

शीर्षक लेखक
ऊर्जेचे अंतरंग-१६: प्रारणे आणि अणूची संरचना लेखनाचा धागा
Oct 28 2011 - 11:15pm
नरेंद्र गोळे
ऊर्जेचे अंतरंग-१०: उर्जेच्या एककांची कथा  लेखनाचा धागा
मे 13 2011 - 1:30am
नरेंद्र गोळे
ऊर्जेचे अंतरंग-०६: प्रारण ऊर्जा  लेखनाचा धागा
Apr 26 2011 - 7:07am
नरेंद्र गोळे
ऊर्जेचे अंतरंग-०१: ऊर्जेची महती  लेखनाचा धागा
Apr 11 2011 - 5:25am
नरेंद्र गोळे
ऊर्जेचे अंतरंग-११ व १२: दैनंदिन व्यक्तिगत शारीरिक गरज लेखनाचा धागा
मे 20 2011 - 5:32am
नरेंद्र गोळे
1
ऊर्जेचे अंतरंग-०७: शून्य ऊर्जेकडे आणि ऊर्जस्वलतेकडे वाटचाल  लेखनाचा धागा
मे 3 2011 - 8:10am
नरेंद्र गोळे
4
ऊर्जेचे अंतरंग-०२: स्थितीज ऊर्जा  लेखनाचा धागा
Apr 28 2011 - 7:39am
नरेंद्र गोळे
4
ऊर्जेचे अंतरंग-१३: ऊर्जेच्या गरजेची विस्तारती क्षितिजे लेखनाचा धागा
मे 31 2011 - 8:19am
नरेंद्र गोळे
ऊर्जेचे अंतरंग-०८: मोजू कसा, किती मी तुज  लेखनाचा धागा
मे 3 2011 - 6:50am
नरेंद्र गोळे
ऊर्जेचे अंतरंग-०३: गतीज ऊर्जा  लेखनाचा धागा
Apr 26 2011 - 9:28am
नरेंद्र गोळे
1
ऊर्जेचे अंतरंग-०९: ऊर्जेची मूलतत्त्वे लेखनाचा धागा
मे 5 2011 - 7:58am
नरेंद्र गोळे
ऊर्जेचे अंतरंग-०४: रासायनिक ऊर्जा  लेखनाचा धागा
Apr 21 2011 - 1:21am
नरेंद्र गोळे
ऊर्जेचे अंतरंग-१५: फ्लेमिंग यांचे नियम लेखनाचा धागा
Aug 17 2011 - 7:57am
नरेंद्र गोळे
नको असलेल्या 'वेब साईट्स' आता कुलुपबंद करु शकता!!!  लेखनाचा धागा
मे 11 2011 - 11:37pm
भ्रमर
12
ऊर्जेचे अंतरंग-०५: आण्विक ऊर्जा  लेखनाचा धागा
Apr 25 2011 - 2:57am
नरेंद्र गोळे
5
प्रोजेक्टर  लेखनाचा धागा
Mar 31 2011 - 6:26am
चंपक
7
व्हिडिओ कॅमेरा बिघडला!  लेखनाचा धागा
Feb 25 2011 - 7:59am
चंपक
7
खगोलशास्त्रीय सटरफटर लेखनाचा धागा
Nov 7 2013 - 12:33pm
aschig
266
गणित लेखनाचा धागा
Mar 7 2012 - 12:18am
माणूस
5
विषय बदल  लेखनाचा धागा
Mar 5 2010 - 4:14am
विनायक.रानडे
11

Pages