शब्दोत्पत्ती (etymology)

अधिक माहिती

शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
साठा उत्तराची कहाणी  प्रश्न वाट्टेल ते Aug 2 2017 - 8:59am
तेलाचे मोहन  प्रश्न वाट्टेल ते 5 Oct 18 2014 - 9:48am
सावरकरांनी मराठीला दिलेल्या शब्दांबाबत लेखनाचा धागा अभि_नव 15 Mar 27 2016 - 6:52am
अभिप्राय, रसग्रहण आणि समीक्षण म्हणजे काय? लेखनाचा धागा अभय आर्वीकर 9 Mar 11 2014 - 7:57am
राष्ट्रपती - इंग्रजी संज्ञांचे भारतियीकरण लेखनाचा धागा खटासि खट 13 Apr 19 2013 - 11:17am
शब्दछटा लेखनाचा धागा मामी 36 Jul 14 2014 - 12:53pm
य र ल व श ष स पासून सुरू होणारे शब्द लेखनाचा धागा webmaster 64 Oct 15 2011 - 6:35pm
त थ द ध न पासून सुरू होणारे शब्द लेखनाचा धागा webmaster 34 Feb 6 2016 - 3:26am