शब्दोत्पत्ती (etymology)

अधिक माहिती

शीर्षक लेखक
साठा उत्तराची कहाणी  प्रश्न
Sep 22 2020 - 1:11pm
वाट्टेल ते
5
शब्दछटा लेखनाचा धागा
Sep 12 2020 - 3:27am
मामी
44
त थ द ध न पासून सुरू होणारे शब्द लेखनाचा धागा
Feb 11 2019 - 8:25am
webmaster
47
'आदिल' शब्दाविषयी प्रश्न
Feb 25 2018 - 1:05pm
देवकी
8
तेलाचे मोहन  प्रश्न
Oct 18 2014 - 9:48am
वाट्टेल ते
5
सावरकरांनी मराठीला दिलेल्या शब्दांबाबत लेखनाचा धागा
Mar 27 2016 - 6:52am
अभि_नव
15
अभिप्राय, रसग्रहण आणि समीक्षण म्हणजे काय? लेखनाचा धागा
Mar 11 2014 - 7:57am
अभय आर्वीकर
9
राष्ट्रपती - इंग्रजी संज्ञांचे भारतियीकरण लेखनाचा धागा
Apr 19 2013 - 11:17am
खटासि खट
13
य र ल व श ष स पासून सुरू होणारे शब्द लेखनाचा धागा
Oct 15 2011 - 6:35pm
webmaster
64