BMM 2017 बृहन्महाराष्ट्र मंडळ अधिवेशन २०१७

अधिक माहिती

मंत्र श्रमाचा, ध्यास गतीचा
गर्व मराठी संस्कृतीचा!!
बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या १८ व्या अधिवेशनाबद्दलचं हितगुज.
(जुलै २०१७)
मायबोली.कॉम या अधिवेशनाची ऑनलाईन माध्यम प्रायोजक आहे.

https://www.bmm2017.org

BMM Facebook Group

शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
रहे ना रहे हम - डॉ. मृदुला दाढे-जोशी लेखनाचा धागा जिज्ञासा 28 Aug 21 2017 - 5:56am
मी अनुभवलेलं बीएमएम २०१७- २ लेखनाचा धागा माध्यम_प्रायोजक 5 Jul 17 2017 - 4:20pm
मी अनुभवलेलं बीएमएम २०१७- ३ लेखनाचा धागा माध्यम_प्रायोजक 37 Jul 13 2017 - 6:26pm
'थिएट्रिक्स' न्यू जर्सी- अग्निदिव्य लेखनाचा धागा माध्यम_प्रायोजक 12 Jul 10 2017 - 2:40am
मी अनुभवलेलं बीएमएम २०१७- १ लेखनाचा धागा माध्यम_प्रायोजक Jul 6 2017 - 12:02pm
संगीत, नृत्य व नाट्य यांचा महाविष्कार - गीत रामायण लेखनाचा धागा माध्यम_प्रायोजक 1 Jul 6 2017 - 9:01am
अधिवेशनात एकत्र भेट कार्यक्रम समीर 2 Jul 5 2017 - 9:02am
संगीत संशयकल्लोळ - राहुल देशपांडे यांचे मनोगत लेखनाचा धागा माध्यम_प्रायोजक 6 Jun 15 2017 - 5:52am
घाशीराम कोतवाल लेखनाचा धागा माध्यम_प्रायोजक 5 Jun 8 2017 - 10:03pm
हास्यधारा - ‘अशोक नायगावकर’ आणि ‘रामदास फुटाणे’ कार्यक्रम BMM2017 मे 25 2017 - 10:28pm

Pages