स्वरचित आरत्या

स्वरचित आरत्या, श्लोक, स्तुती, ओव्या, काव्य

Submitted by संयोजक on 28 August, 2011 - 08:00

e543_olde_tyme_writing_set-594x1024.jpg

देवाची अर्चना कोणी साग्रसंगीत पूजा करून करतात तर कोणी मानस-पूजा करतात. मार्ग कोणताही असो, मनापासून केलेली प्रार्थना देवाला पोहोचते.

देवाच्या चरणी आपली ओंजळ वाहावी असे सर्व भक्तांना वाटतच असते. त्यातून गणपती हा सर्व कलांचा अधिष्ठाता. त्याच्या चरणी जर कोणाला आपली काव्यपुष्पे वाहायची असतील तर इथे अर्पावीत ....

विषय: 

स्वरचित आरत्या

Submitted by संयोजक on 20 August, 2009 - 15:46

"आरं ए जीवा .. कुटं चाल्लास रं येवड्या बिगी बिगी ?"

"आरं शिवा आपल्या गनपतीच्या आरतीची येळ झाली न्हवं .. आजची येकदम पेशल आरती हाय बग!"

"आन् ती कशी रं?"

"आरं आजच्या आरतीला येक नविन आरती म्हनायची बग .. म्या रचलेली .. त्ये काय म्हनतात त्यो येकदम 'पर्सनल टच' हाय बग यंदाच्या गनपतीला माजा .."

"व्वा! माला येकदम छान वाटली बग ही आयडियेची कल्पना .. आता म्या बी रचतो एक आरती आनी माजा बी 'पर्सनल टच' देऊन टाकतो बाप्पाला .."

विषय: 
Subscribe to RSS - स्वरचित आरत्या