मदनबाण

हिरव्या आकाशातील तारका

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 3 July, 2015 - 07:23

ह्या वर्षी मदनबाण अगदी जोमाने बहरला. मदनबाणच्या वेलीवर छोटे कोंब फुटतानाच जाणवत होते की ह्यावेळी काही वेगळाच नजारा पहायला मिळणार. कोंबावर पांढरे लांबट मोती दिसू लागले.

१)

हळू हळू हे मोती टपोरे होत कळीदार धार त्याला आली.

शब्दखुणा: 

मदनबाण

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 24 April, 2012 - 03:09

मदनबाण म्हणजे मोगर्‍यांच्या कुळातील राजाच म्हणायला हरकत नाही. नुसताच आकाराने नाही तर सुगंधानेही हा राजाच आहे. नावात आणि दिसण्यात जरी ह्याच्या कळीत बाण असला तरी ह्याची कळी म्हणजे जणु नाजूक, सुंदर नारच दिसते. फुलाच रुपही तितकच मनमोहक असत.

१)

२)

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - मदनबाण