पहा मोकळा तो जिरेटोप आता

(पहा मोकळा तो जिरेटोप आता )

Submitted by जागोमोहनप्यारे on 31 January, 2012 - 01:35

पहा मोकळा तो जिरेटोप आता

कुठे तो शिवाजी कुठे तो शहाजी.
पहा मोकळा तो जिरेटोप आता ... Proud

पुन्हा तोच खड्डा पुन्हा तीच झारी
वृक्षारोपणाला नवे रोप आता..

दिवा मालवूनी घड्याळा गजर द्या
किती साचली नेत्रि ही झोप आता

किती राबतो तो गवंडी फुकाचा
दुज्या राजवाडा तया खोप आता

जळा निर्मळालाच दुर्गंध आला
कशाला सुगंधी हवा सोप आता

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - पहा मोकळा तो जिरेटोप आता