(पहा मोकळा तो जिरेटोप आता )

Submitted by जागोमोहनप्यारे on 31 January, 2012 - 01:35

पहा मोकळा तो जिरेटोप आता

कुठे तो शिवाजी कुठे तो शहाजी.
पहा मोकळा तो जिरेटोप आता ... Proud

पुन्हा तोच खड्डा पुन्हा तीच झारी
वृक्षारोपणाला नवे रोप आता..

दिवा मालवूनी घड्याळा गजर द्या
किती साचली नेत्रि ही झोप आता

किती राबतो तो गवंडी फुकाचा
दुज्या राजवाडा तया खोप आता

जळा निर्मळालाच दुर्गंध आला
कशाला सुगंधी हवा सोप आता

प्रलय होऊनी विश्व बुडणार आहे
नको रुद्ध बापु नको पोप आता Proud

भुजंगप्रयाती ' ***ओप आता' चा ज्वर आम्हालाही लागला... Proud
प्रेरणा : http://www.maayboli.com/node/32346

गुलमोहर: 

छान

छान

......