सरसगड

पुन्हा एकदा सरसगड, ता. सुधागड (पाली), जि. रायगड

Submitted by पाषाणभेद on 15 January, 2012 - 17:46

पुन्हा एकदा सरसगड, ता. सुधागड (पाली), जि. रायगड

मागे एकदा पाली -रायगड येथील सरसगडावर गेलो होतो. यावेळी मुलगा अनंत व भाचा शुभम आणि भाची आर्या यांनी सरसगडावर येण्याचा फारच आग्रह केला. मागील पावसाळा संपल्यानंतर सरसगडावर त्यांना घेवून जाणे झाले. त्याची काही छायाचित्रे.

sarasgadh pali maharashtra
सुरूवातीची चढण

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - सरसगड