परस्परसंबंध ओळखा स्पर्धा

'आजोबा' - परस्परसंबंध ओळखा स्पर्धा - चित्र क्रमांक १

Submitted by माध्यम_प्रायोजक on 29 April, 2014 - 03:03

'ही आपल्यासमोर आहेत ही माणसं कोण?', 'नक्की चाल्लंय काय त्यांचं?', 'आणि हा कुत्रा का घाबरालाय म्हणतो मी एवढा? आता खाणार आहे का मी त्याला इथे अडगळीत?'...

आजोबाला नक्कीच असे प्रश्न अनेकदा पडले असतील. पण आता हे प्रश्न विचारणार कोणाला आणि उत्तरं देणार तरी कोण?

पण तुमचं-आमचं तसं नाही. आम्ही विचारलेल्या प्रश्नांची तुम्ही नक्की उत्तरं देऊ शकता. Proud

'आजोबा' हा चित्रपट प्रदर्शित होतोय ९ मे रोजी. त्या निमित्ताने आम्ही घेऊन आलो आहोत एक स्पर्धा.

परस्परसंबंध ओळखा स्पर्धा.

ही स्पर्धा अगदी सोप्पी बरं का!

परस्परसंबंध ओळखा स्पर्धा - ३

Submitted by माध्यम_प्रायोजक on 15 January, 2012 - 21:38

'जनगणमन' या आपल्या राष्ट्रगीताची शताब्दी साजरी करण्यासाठी, आणि 'जन गण मन' या चित्रपटाचं स्वागत करण्यासाठी मायबोलीवर आयोजित केलेल्या स्पर्धांमधली ही तिसरी परस्परसंबंध ओळखा स्पर्धा!!!

खाली काही चित्रं दिली आहेत. या सर्व चित्रांचा कशाशी संबंध आहे, या चित्रांतून काय लक्षात येते, ते तुम्ही इथे लिहायचं आहे.

Quiz_3c.jpgQuiz_3a.jpgQuiz_3.jpg

विषय: 

परस्परसंबंध ओळखा स्पर्धा - २

Submitted by माध्यम_प्रायोजक on 10 January, 2012 - 22:50

'जनगणमन' या आपल्या राष्ट्रगीताची शताब्दी साजरी करण्यासाठी, आणि 'जन गण मन' या चित्रपटाचं स्वागत करण्यासाठी मायबोलीवर आयोजित केलेल्या स्पर्धांमधली ही दुसरी परस्परसंबंध ओळखा स्पर्धा!!!

खाली काही चित्रं दिली आहेत. या सर्व चित्रांचा कशाशी संबंध आहे, या चित्रांतून काय लक्षात येते, ते तुम्ही इथे लिहायचं आहे.

Quiz_2a.jpgquiz_2b.jpg

परस्परसंबंध ओळखा स्पर्धा - १

Submitted by माध्यम_प्रायोजक on 6 January, 2012 - 03:25

'जनगणमन' या आपल्या राष्ट्रगीताची शताब्दी साजरी करण्यासाठी, आणि 'जन गण मन' या चित्रपटाचं स्वागत करण्यासाठी मायबोलीवर आयोजित केलेल्या आहेत काही मजेदार स्पर्धा!!!

त्यांपैकी पहिली स्पर्धा म्हणहे परस्परसंबंध ओळखा स्पर्धा.

ही एक 'कोडे सोडवा' प्रकारची स्पर्धा आहे. प्रत्येक कोड्यात विविध चित्रे, संकेतस्थळांचे दुवे, ध्वनीचित्रफितींचे दुवे इत्यादी असतील. त्या कोड्यातील प्रत्येक चित्र इत्यादींचा 'जन गण मन' या चित्रपटाशी काही संबंध आहे.

विषय: 
Subscribe to RSS - परस्परसंबंध ओळखा स्पर्धा