आळवणी

आळवणी

Submitted by पुरंदरे शशांक on 14 September, 2017 - 02:02

आळवणी

तुजविण वाटे । असार संसार । व्यर्थ बडिवार । भोवताली ।।

तुज नाठविता । त्रासले हे मन । व्याकुळले प्राण । तुझ्याविना ।।

सुटू पाहे धीर । भाराभार चिंता । घाला अवचिता । पडिला का ।।

नव्हे अाराणूक । तुजविण देवा । धाव रे केशवा । लागवेगी ।।

धाव धाव अाता । वेगे हात देई । येई लवलाही । ह्रदंतरी ।।

सुखावेल जीव । रूप देखताच । अाळी करी साच । बालकाची ।।

आळवणी

Submitted by संजयb on 6 January, 2012 - 01:36

एक विस्तीर्ण कीनारा
लाटांची लाखों नमने
भक्तीच्या या वेदीवरती
माझीही एक आळवणी

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - आळवणी