संपादक

माझु बोबला अन प्रुफरीडिंग (विज्ञानचुंबित कथिका*)

Submitted by अॅस्ट्रोनाट विनय on 9 March, 2017 - 00:17

* ५०० ते १००० शब्दांमधील कथांना मी कथिका म्हणत असतो.
------------------------------------------------------------

हितगुज दिवाळी अंक, अनुभव, अपेक्षा, सूचना

Submitted by श्यामली on 9 November, 2011 - 11:57

हितगुज दिवाळी अंक २०११ वर दिलेल्या अभिप्रायांसाठी सगळ्यांना मन:पूर्वक धन्यवाद.

यंदाचा हितगुजचा हा बारावा अंक. संपादक आयडीने एक धन्यवादाची पोस्ट टाकून दिवाळी अंक हे प्रकरण माझ्यापुरतं संपवता आलं असतं . पण मायबोलीशी असणारं नातं हे त्यातून असं सहज बाहेर पडू देत नाही. म्हणून हा पोस्ट प्रपंच.

आमच्याकडे आलेलं उत्तम साहित्य बघून आपण (मायबोलीकर) अजून चांगला अंक देऊ शकतो असं जाणवल. त्यासाठी जुन्या जाणत्यांच मार्गदर्शन आवश्यक आहेच, हे ही जाणवलं. नवीन मंडळींच्या नव्या कल्पनांना जुन्या जाणत्यांच्या सूचना, सल्ले याची साथ असेल तर पुढे येणारे अंक अजून चांगले होतील यात शंका नाही.

विषय: 
Subscribe to RSS - संपादक