परसदार

परसा-कडे

Submitted by प्राचीन on 13 November, 2019 - 12:11

परसा - कडे (?)
परसदार या विषयावर ममोचा लेख वाचला आणि (या विषयी स्फुरण आलं असं कसं म्हणू ) वाटलं आपलीही एक आठवण सांगावी झालं.. 'अजुनही जागे आहे गोकुळ' या माझ्या मायबोलीवर असलेल्या लेखामध्ये (रिक्षा नाहीये हं, फक्त संदर्भ देतेय) माझ्या आजोळचं, पारपुंडचं वर्णन केलं आहे. तिथे माझ्या आजीच्या तोंडून 'परसाकडला' हा शब्दप्रयोग पहिल्यांदा ऐकला. आधी कळलं नव्हतं म्हणजे काय ते.
आमच्या घराचं परस आहे त्यात परसाकडची' बांधीव' सोय होती. त्यासंबंधी माझी ही एक गमतीदार आठवण. आत्ता 'गमतीदार' म्हणतेय पण तेव्हा 'मती' भांबावून 'दार' गाठावं लागलं होतं. शब्दच्छल पुरे आता आणि नेमका प्रसंग असा घडला..

शब्दखुणा: 

परसदारचे महाभाग

Submitted by तायड्या on 18 August, 2011 - 12:52

नेकलेस पोवळ्याचा
दागिना निसर्गाचा

Copy of IMG_4923.JPG

ह्यां ना आपण पाहिलेत का? कोण आहेत हे?

Copy of IMG_4924.JPG

जरूर कळवा

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - परसदार