शोभायंत्र

झीं झीं झीं झिच्यकं झिच्यक्

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

घरी जुन्या संगणकाच्या पडद्याचे सुरक्षाकवच पडून होते. तेव्हा म्हटले ही गंमत करून बघूया.

एक पाऊण फुटाची पी.व्ही.सी. नळी आणि रिकामी हिंगाची डबी घेतली.

त्या काचेची बाजूची चौकट काढून टाकली.

विषय: 
प्रकार: 
Subscribe to RSS - शोभायंत्र