कुडाळ

मुक्काम पोस्ट कोकण !

Submitted by Yo.Rocks on 26 September, 2013 - 15:26

मु.पो. तेर्से बांबार्डे, कुडाळ
कोकणात घेउन जाणारा NH 17 :

प्रचि १ :

प्रचि २

प्रचि ३

मु.पो. तेर्से बांबार्डे

Submitted by Yo.Rocks on 16 May, 2011 - 13:06

मु.पो. तेर्से बांबार्डे, तालुका - कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग... म्हणजेच कोकणात असलेला एक गाव.. माझाच गाव ता... Happy गेली पाच वर्ष जाउक जमणा नाय.. तसा माका तर गणपतीतच कोकणात जाउक आवडता.. पण म्हटला उन्हाळ्यातच जाउन येउ.. तसापण शालेय शिक्षणानंतर उन्हाळ्यात कधीच गावी गेलो नव्हतो.. म्हणान जमात तसा फक्त तीन दिवसाचो मुक्काम करुन इलय.. या भेटीत हातात डिजीकॅम असल्याने जास्तच उत्सुकता Happy

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - कुडाळ