सार्वजनिक स्वच्छता

मी अ‍ॅडमिन असतो तर...

Submitted by हायझेनबर्ग on 1 May, 2013 - 10:54

मनस्मिंनी कुठल्यातरी बाफ वर लिहिलेल्या प्रतिसादात 'मी अ‍ॅडमिन असतो तर अमुक अमुक केले असते' असे लिहिले. वाचताक्षणीच विचारांचे वारू चौफेर ऊधळून आले. मनस्मि, १०-१५ मिनिटे तुमच्या कल्पनेने दिवसाढवळ्या मस्त स्वप्नरंजन करवले. धन्यवाद तुम्हाला. Wink

विषय: 

फेसबुक ग्रुप - http://facebook.com/idonotlitter

Submitted by सावली on 27 April, 2011 - 19:48

फेसबुक प्रोफाईल
http://facebook.com/idonotlitter

हा प्रोफाईल तुमच्या फ्रेंड लिस्ट मधे अ‍ॅड करता येईल.

अजुन तिथे मजकुर लिहिलेला नाही. पण ते काम चालू आहे.
वेगळा प्रोफाईल बनवण्याची कारणे-
- एक नविन आय्डेंटीटी देता येईल.
- वेगळे पेज बनवता येईल
- भविष्यात अजुन काही ग्रुप्स वगैरे बनवायचे असल्यास तेही शक्य होईल
- कोणा एकाच्या नावावर ओनरशीप न रहाता, सगळ्यांचा उपक्रम वाटेल.

या ग्रुप द्वारे काय साध्य करायचे आहे-

विषय: 
Subscribe to RSS - सार्वजनिक स्वच्छता