north carolina

मदत हवी आहे charlotte, north carolina

Submitted by सानिका on 20 February, 2011 - 23:35

Charlotte, North Carolina मध्ये Tyvola centre अथवा Ansley falls येथे अपार्टमेंट घ्यायचा विचार करतोय. ह्या communities बद्दल स्थानिक मायबोलीकरान्चा सल्ला हवा आहे.येथील सोयी-सुविधा, office ते घर हे अन्तर हया बाबी जमेच्या आहेत. परन्तु सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा भाग कसा आहे?
तसेच tyvola road हया भागाच्या आसपास १५-२० मिनीटे drive च्या अन्तरावर अजुन कोणत्या चान्गल्या communities आहेत?

विषय: 
शब्दखुणा: 

मदत हवी आहे charlotte, north carolina

Submitted by सानिका on 12 February, 2011 - 23:58

येत्या काही दिवसात न्यू जर्सी हून बदली होऊन charlotte, north carolina येथे जाणार आहोत. नवऱ्याचे हापिस tyvola road येथे असणार आहे. ह्या भागाच्या आसपास राहण्यासाठी चांगल्या अपार्टमेंट सुचवू शकाल का?..मला २ वर्षाचा एक मुलगा आहे. त्याला नर्सरीत घालण्याच्या दृष्टीने सोईस्कर अशी जागा मिळाल्यास बर पडेल. तसेच भारतीय वस्ती जास्त असेल तर अजूनच चांगले होईल.
तसेच अपार्टमेंट मिळेपर्यंत राहण्यासाठी चांगले हॉटेल कोणते आहे? हॉटेल मध्ये kitchen ची सुविधा असणे आवश्यक आहे. कारण मुलगा लहान आहे.

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - north carolina