मदत हवी आहे charlotte, north carolina

Submitted by सानिका on 20 February, 2011 - 23:35

Charlotte, North Carolina मध्ये Tyvola centre अथवा Ansley falls येथे अपार्टमेंट घ्यायचा विचार करतोय. ह्या communities बद्दल स्थानिक मायबोलीकरान्चा सल्ला हवा आहे.येथील सोयी-सुविधा, office ते घर हे अन्तर हया बाबी जमेच्या आहेत. परन्तु सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा भाग कसा आहे?
तसेच tyvola road हया भागाच्या आसपास १५-२० मिनीटे drive च्या अन्तरावर अजुन कोणत्या चान्गल्या communities आहेत?

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users