थांबणे सोसेल तोवर लागते चालायला

थांबणे सोसेल तोवर लागते चालायला..

Submitted by मी मुक्ता.. on 6 February, 2011 - 23:12

जीवनावर संधिछाया लागल्या पसरायला
थांबणे सोसेल तोवर लागते चालायला..

दात माझे, ओठ माझे, दोष कोणाचा असे
चेहरे माझेच होते, मजसवे भांडायला...

मांडला बाजार ज्यांनी ते पुजारी थोर रे
देव आता मंदिरातुन लागला निसटायला..

श्वास होते रेशमी त्या काळचे काही असे,
चाहुलींनी चांदणे लागायचे पसरायला...

उदर भरता छान होती दशदिशा स्वर्गापरी,
लागते पण भाकरी असली क्षुधा शमवायला..

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - थांबणे सोसेल तोवर लागते चालायला