कोडाइकेनाल्

कोडैक्कानल सायकल प्रवास (सोलो) ........(पहिला आणि दुसरा दिवस)

Submitted by jadhavmilind26 on 12 September, 2016 - 11:36

आज मी तुमच्या बरोबर माझ्या आठवणीतला माझा एक सायकल प्रवासवर्णन शेअर करणार आहे. तिन वर्षापूर्वी 2013 ला माझे रूम मेट्स (KODAIKKANAL) कोडैक्कानला बसने गेले होते. कोडै हे सुध्दा एक हिल्स स्टेशनच आहे तमिळ नाडू मध्ये; आपल्या महाबळेश्वर सारखच. पण त्यावेळी मला काही जाता आले नाही. माझ्या रूम मेट्सने खूप चांगले फोटो काढले होते , ते बघून मला फार वाईट वाटल. मी वेळ काढून जायला पाहिजे होते असे मला वाटू लागले. त्या क्षणा पासून मी कोडैला जायची संधीच शोधत होतो पण योग येत नव्हता.

Subscribe to RSS - कोडाइकेनाल्