साथ दे

थांब ना, माझ्या सवे

Submitted by प्रशांत कदम on 20 May, 2018 - 02:34

थांब ना, माझ्या सवे

थांब ना, माझ्या सवे
साथ दे ना, तूझी सखे
हात दे, हातात या
बिलगू दे, तूला असे

का कसे, कुणास ठाऊक
तुलाच का, मी शोधतो
निरंतर का असा,
तूझीच वाट पाहतो

असा भाळलो, मी कसा ?
कळेना मी कशावरी
तुझ्या मोहक रूपावरी,
की प्रफुल्लीत हास्यावरी

मोहीत झालो, मी कसा ?
कळेना मी कशावरी
लांबसडक केसांवरी,
की दिल खेचक चाली वरी

प्रेमात अडकलो, मी कसा ?
कळेना मी कशावरी
गोड मधुर वाणी वरी,
की अल्लडशा वागण्यावरी

प्रांत/गाव: 

साथ दे !!!

Submitted by sneharajan on 25 February, 2012 - 01:56

साथ दे साथ दे अशी साथ दे
निद्रिस्त समाजाला जागृत करून मात दे
साथ दे साथ दे अशी साथ दे
निर्बलतेला तू मदतीचा हात दे
साथ दे साथ दे अशी साथ दे
फुत्कारणार्या सर्पालाही त्याची कात दे
साथ दे साथ दे अशी साथ दे
अशक्त वृद्धालाही त्याचे दात दे
साथ दे साथ दे अशी साथ दे
आशेच्या नव्या किरणांना जननारी एक गर्भार रात दे !!!!

गुलमोहर: 

साथ दे !

Submitted by स्नेहराज on 29 November, 2010 - 04:50

साथ दे साथ दे अशी साथ दे
निद्रिस्त समाजाला जागृत करून मात दे
साथ दे साथ दे अशी साथ दे
निर्बलतेला तू मदतीचा हात दे
साथ दे साथ दे अशी साथ दे
फुत्कारणार्या सर्पालाही त्याची कात दे
साथ दे साथ दे अशी साथ दे
अशक्त वृद्धालाही त्याचे दात दे
साथ दे साथ दे अशी साथ दे
आशेच्या नव्या किरणांना जननारी एक गर्भार रात दे

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - साथ दे