डॉकयार्ड रोड

माझगावची शान - माझगावचा डोंगर - (फोटोसह)

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 21 June, 2023 - 12:32

--

डोंगर?? हाहा... टेकडी असेल.

भाऊच्या धक्याला तर समुद्र आहे ना? तिथे कसला डोंगर? काहीही फेकू नकोस.

तू दहावी बारावीला अभ्यासाला जायचास तिथे? म्हणजे टेकडीच असेल? दिव्याखाली अभ्यास करायचा की झाडाखाली?

माझगाव म्हणजे ते हार्बर लाईनला आले ना? किती झोपडपट्टी आहे त्या लाईनला.. तिथे कसले आलेय गार्डन?

काय बोलतोस? कारंजे सुद्धा आहे तिथे? म्हणजे खरेखुरे गार्डन आहे?

काय नाव म्हणालास? जोसेफ बापटिस्टा गार्डन... हाहा.. कधी नावही ऐकले नाही.

विषय: 
Subscribe to RSS - डॉकयार्ड रोड