टॕटू

टॕटू --४

Submitted by रंगिला on 6 June, 2022 - 02:50

टॕटू -- https://www.maayboli.com/node/81646
टॕटू -- २ - https://www.maayboli.com/node/81647
टॕटू -- ३ https://www.maayboli.com/node/81719

या तीन कथा न वाचता लिंक लागणे शक्य नाही.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

शब्दखुणा: 

टॕटू

Submitted by रंगिला on 16 May, 2022 - 19:08

तिच्या हातावर काढलेल्या टॕटू मुळे ती फारच आकर्षक वाटत होती. माझी तिची फक्त तोंड ओळख. तिच वय साधारण ३५ . अविवाहीत अशी तिची ओळख.

एका समारंभात ती भेटली आणि मी मनापासून या टॕटू प्रकाराची चौकशी तिच्या जवळ केली.

खुप दुखल असेल नाही ? असे परमनंट टॕटू करून घेताना ? ती मंद हसली.

त्या हसण्यात मला " झक मारली" असा अर्थ तिच्याकडे पहाण्यात ध्वनित होताना दिसला.

सांगना, मी जरा सलगी वाढवत तिला पुन्हा बोलायला भाग पाडले.

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - टॕटू