pushpa

ही अशक्य चोरी कुणी केली?

Submitted by सखा on 21 February, 2022 - 22:09

गुप्तहेर बबन बोंडे समोर कर्नाटक राज्याचे साक्षात वनमंत्री तोंड पाडून बसले होते पाहून अर्थातच मलाही आश्चर्य वाटले.
बबन माझ्याकडे वळून म्हणाला, "चोरीची केस आहे, माननिय मंत्र्यांचं चंदनाचे ५९९/- रुपयाचे key chain त्यांच्या डेस्कवरून चोरीला गेलेला आहे."
बबन पुढे म्हणाला की एक इसम यांच्याकडे नौकरी मागायला आला होता त्याचंच हे काम असावं.
"सर तुम्ही त्याचं वर्णन करू शकाल का?" बबन मुख्यमंत्र्यांना म्हणाला

Subscribe to RSS - pushpa