ब्लूम्स टॅक्सओनोमी

शिक्षणाचे मानस शास्त्र: SMART Objectives = सामोसा विका!

Submitted by राजा वळसंगकर on 4 December, 2020 - 10:21

माझी गाडी SMART Objectives वर कशी आली? वेळ चांगला जावा म्हणून नवीन शैक्षणिक धोरण चक्क पूर्ण वाचले (कोरोना काळात ...!). त्यातल्या एका परिच्छेदाने लक्ष वेधले.

Subscribe to RSS - ब्लूम्स टॅक्सओनोमी