चेहरे

चेहरा

Submitted by ज्योती पाठक on 23 May, 2011 - 10:23

मागच्या महिन्यातील गोष्ट. मी जपानला गेले होते तेव्हाची. दिवसभराचे काम संपवून घरी निघाले होते.
स्टेशनवर ट्रेनची वाट पहात होते. का कुणास ठाउक पण मला खूप एकटे एकटे वाटत होते, तेव्हढ्यात ध्यानीमनी नसताना माझी एक college मधली मैत्रिण समोरुन येताना दिसली. मला प्रचंड आनंद झाला. परदेशात असताना माणसाला एकदम आपल्या देशातला ओळखीचा चेहरा दिसला की किती आनंद होतो ना...

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - चेहरे