बकरा

एक नाते -dear friends

Submitted by Santosh zond on 2 August, 2020 - 13:34

एक नाते
Dear Friends
सगळे जन कॉलेज कॅन्टीन ला बसलेले असतात तेवढ्यात ओर्डर येते किती चहा? कुणाला माहित असत की आज बळी का बकरा कोण बनणार आहे ते, तेवढ्यात जो बळी का बकरा बनणार असतो तो सांगतो "आम्ही सगळे ऐवढे आहोत तर एवढया चहा लागतील "मग कुठ चहा येतो...
चहा घेऊन झाल्यावर सगळे तिथुन निघुन जातात तेवढयात चहावाला पैसे?
सगळे ओर्डर घेणार्याकड बघुन हसतात आणि निघुन जातात.......
अस कुणीतरी रोजच ठरलेलच असायच बकरा बनवण्यासाठी.पण आता सोबत ते चहा बिस्कीट तर आहे पण ते मित्र नाही ज्यांच्यासोबत खरी चहा पिण्याची काही वेगळीच मज्जा असायची.......

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - बकरा