शेतकरी गीत

परतून ये तू घरी

Submitted by अभय आर्वीकर on 31 July, 2016 - 11:10

परतून ये तू घरी

मेघ गुंजले, पवन रुंजले
आतूर झाल्या सरी
राजसा! परतून ये तू घरी॥

सूर्य, तारका, क्षितिज झाकले
किर्र ढगांनी गगन वाकले
गडगड होता बुरुजाभवती
धडधड भरली उरी
राजसा! परतून ये तू घरी॥

नाग, चिचुंद्री बिळात घुसले
पक्षी पिंपळावरती बसले
कडकडता बघ वीज नभाला
थरथरले गिरी-दरी
राजसा! परतून ये तू घरी॥

शिवार भिजले, तरूवर निजले
अश्रू पिऊनी बुबुळं थिजले
हिरमुसले बघ गायवासरू
अन् गहिवरली ओसरी
राजसा! परतून ये तू घरी॥

शेतकरी गीत: शेतात आंतरपीक आपण करू

Submitted by पाषाणभेद on 18 April, 2011 - 17:00

शेतकरी गीत: शेतात आंतरपीक आपण करू

अगं ए पारू; होवूया आपण आता सुरू
हाती येईल आपल्या पैका
चल शेतात आंतरपीक आपण करू ||धृ||

पावरबाज मंतार आंतरपिकाचा
अनुभव आहे मोठ्या लोकांचा
तोंडं बोलती त्यांची वाचा
काय सांगू, कसं सांगू
मी आता कसा ग धिर धरू
चल शेतात आंतरपीक आपण करू ||१||

आसं नको बघू लई खाली वाकून
पिक नको उघडं करू, ठेव झाकून
पक्षी अन किडे, वारं-वावधान
पिक ठेव त्यापासून राखून
नायतर म्हनायची टोळधाड कशी मी आवरू?
चल शेतात आंतरपीक आपण करू ||२||

लावू उस मका केळी अन ज्वारी

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

शेतकरी गीतः आम्ही शेतात कसणारे शेतकरी

Submitted by पाषाणभेद on 30 December, 2010 - 09:49

शेतकरी गीतः आम्ही शेतात कसणारे शेतकरी

आम्ही शेतात कसणारे शेतकरी
मेहनत मजूरी करणारे कामकरी ||धृ||

आम्ही चालवतो गाडी बैलांची
तिला गरज नाही इंधनाची
धान्याची पोती आणतो घरी
आम्ही शेतात कसणारे शेतकरी ||१||

पोळा साजरा करतो दरवर्षी
दुधासाठी पाळतो गाईम्हशी
भुमातेची करतो चाकरी
आम्ही शेतात कसणारे शेतकरी ||२||

रात संपून उजाडती पहाटं
भल्या सकाळी कारभारीन उठं
घेवून परातीत जवारी बाजरीचं पिठं
न्याहारीसाठी करती झुनका भाकरी
आम्ही शेतात कसणारे शेतकरी ||३||

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

शेतकरी गीतः हाती नांगर आडवा धरा

Submitted by पाषाणभेद on 29 September, 2010 - 08:29

शेतकरी गीतः हाती नांगर आडवा धरा

हिरवीनः
धनी ऐका माझं बी जरा
हाती नांगर आडवा धरा
आपली जमीन हळूच उकरा ||धृ||

हिरो:
पाउस पानी काही नाही
पेरणीचीबी तयारी नाही
हातावर हात ठेवून निसती उभी
कशाला कामाचा करते पुकारा? ||१||

हिरवीनः
आत्ता ग बया!
हाती नांगर आडवा धरा
आपली जमीन हळूच उकरा

हिरो:
तण सारं माजलय लई
त्याला काढाया करावी घाई
नट्टापट्टा करूनी उभी

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

शेतकरी गीत: शेतात जायाची माझी झाली आता येळ

Submitted by पाषाणभेद on 14 September, 2010 - 19:17

शेतकरी गीत: शेतात जायाची माझी झाली आता येळ

आग कारभारनी झाली का झुनका भाकर?
शेतात जायाची माझी झाली आता येळ ||धृ||

निसती मिरची कुट ग जरा
तीचा खर्डा कर ग चवीला बरा
भाकरीबरूबर लागं तिखाट जिभंला
मंग पानी प्यावं म्हंतो पोटाला
बेगीनं आवर आन चुलीत पेटव जाळ
शेतात जायाची माझी झाली आता येळ ||१||

त्याच्यासंग दे ग तू कांदा पातीचा
लाव भाकरीला एक हात लोण्याचा
घरी राकून ठेव प्वाराला दुध गाईचं
उरल्यालं मला दे तांब्यात वाईचं

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - शेतकरी गीत