शेतकरी गीतः हाती नांगर आडवा धरा

Submitted by पाषाणभेद on 29 September, 2010 - 08:29

शेतकरी गीतः हाती नांगर आडवा धरा

हिरवीनः
धनी ऐका माझं बी जरा
हाती नांगर आडवा धरा
आपली जमीन हळूच उकरा ||धृ||

हिरो:
पाउस पानी काही नाही
पेरणीचीबी तयारी नाही
हातावर हात ठेवून निसती उभी
कशाला कामाचा करते पुकारा? ||१||

हिरवीनः
आत्ता ग बया!
हाती नांगर आडवा धरा
आपली जमीन हळूच उकरा

हिरो:
तण सारं माजलय लई
त्याला काढाया करावी घाई
नट्टापट्टा करूनी उभी
उगाच करते तू नखरा ||२||

हिरवीनः
आत्ता ग बया!
हाती नांगर आडवा धरा
आपली जमीन हळूच उकरा

हिरो:
घाई कर धर वर उचल काठी मोठी
तोंड घालतया जनावर मार त्याच्या पाठी
हातातलं काम बाजूला सारून जरा
लवकर इकडे ये तू भरभरा ||३||

हिरवीनः
आत्ता ग बया!
हाती नांगर आडवा धरा
आपली जमीन हळूच उकरा

हिरो:
बी बियाण्याची पेरणी आली
खोडव्या उसाची तयारी झाली
हातात धर पांभर बी पेराया
ठिबक हे चालू करतो जरा ||४||

हिरवीनः
आत्ता ग बया!
हाती नांगर आडवा धरा
आपली जमीन हळूच उकरा

हिरो:
हाती नांगर आडवा धरला
कामामधी येळ सारा सरला
आता जावू आपन घरला
जरा इचार करू म्होरला ||५||

इश्श....
ढिंच्याग ढिंच्याग ढिंच्याग ढिंग...

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
३०/०९/२०१०

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

पाषाणभेद उर्फ "दादा धोंडके".......... Lol
क्षणभर दादा आणि उषा आले डोळ्यासमोर....!!!