वस्त्र

मनीचे वस्त्र

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 25 June, 2020 - 13:49

मनीचे वस्त्र
**********

माझिया मनीचे
वस्त्र हे घडीचे
तुझिया पदाचे
स्वप्न पाहे ॥

किती सांभाळावे
किती रे जपावे
डाग न पडावे
म्हणूनिया ॥

मोडली न घडी
परी डागाळले
मोहाचे पडले
ठसे काही ॥

कुठल्या हवेचे
कुठल्या वाऱ्याचे
गंध आसक्तीचे
चिकटले ॥

कुठल्या ओठांचे
कुठल्या डोळ्यांचे
पालव स्वप्नांचे
फडाडले ॥

बहु दत्तात्रेया
समय तुम्हाला
आम्हा जोडलेला
काळ थोडा ॥

पाहुनिया वाट
जाहलो विरळ
फाटे घडीवर
आपोआप ॥

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - वस्त्र