तैमुरची

तैमुरची मम्मी ते आरवची आई

Submitted by Tushar Damgude on 3 May, 2020 - 01:31

" अरे आराध्याच्या आई ? काय आश्चर्य , आज चक्क इकडे कुठे ?

"इकडे कुठे म्हणजे ? अहो भाजी आणायला आणि काय कारण असणार इकडे येण्याचे ? "

"हो तेदेखिल खरे आहे म्हणा....."

"...आणि तुम्ही आज इकडे कशा तैमुरच्या मम्मी ? म्हणजे फक्त भाजी घ्यायला इतक्या लांब ?"

" अहो त्या मल्होत्राच्या मनीषकडे दोन साड्या फॉल पिकोला टाकायच्या होत्या तसंच म्हटलं आठवड्याची भाजी घेऊन जावं"

" तरी इतक्या लांब ?"

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - तैमुरची