कथा मालिका

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच।भाग 2 थोडासा दिलासा...पण तात्पुरता

Submitted by मुक्ता.... on 11 February, 2020 - 12:50

"बोल......" वत्सलआत्या म्हणाल्या....
नवीनने काही सांगायचा आठवायचा प्रयत्न केला....पण त्याला विचित्र झटके येऊ लागले.....दातखिळी बसणार इतक्यात वत्सलने त्याला शांत केले, पूर्ण माया एकवटून हलवले, जागे केले.....पहिल्यांदाच त्याला काही वेगळं घडतंय हे जाणवलं....
वत्सलने नविनच्या डोक्यावर हळुवार हात फिरवला.नवीन खूप शांत आणि रिलॅक्स झाला. वत्सल त्याला म्हणाली," माय लेकरा आर जे काय बी हुतय त्ये लय वंगाळ हाय, आता मन एकजागी बशिव, समदं इचार काढून टाक आन म्या काय बोलत्ये त्ये ऐक, तुला थोडा तरास हुईल, लै तरास काडलास, आता आणि थोडा, पण समदी धूळ झटक आन मग बग कसा शांत हुशील"

विषय: 
Subscribe to RSS - कथा मालिका