दातेबाई

मूर्तिमंत भीती उभी , ...!..

Submitted by Sujata Siddha on 24 January, 2020 - 04:25

.

वाचकांस नम्र निवेदन : सदर  कथा हि निव्वळ मनोरंजनाच्या उद्देशाने लिहिली गेली आहे , त्यात कुठलेही खुसपट काढून वाद घालत बसू नये . !.. 

मूर्तिमंत भीती उभी . ...!.

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - दातेबाई