ध्रुवतारा

ध्रुवतारा

Submitted by राजेंद्र देवी on 27 July, 2019 - 22:11

ध्रुवतारा

पेटतो हा ग्रीष्म वणवा
अंतरी आठवणींचा ठेवा
ना पाझरती आता अश्रू
ना बरसतो श्रावण नवा

ना फुलतो कधी वसंत
ना उमटती मनीचे बोल
डोहातील गर्तेपेक्षा आहे
तुझी आठवण खोल

होताच तुझी आठवण
होते माझी सांज सकाळ
ना उमगती मज दिशा
ना उमगते काळ वेळ

ढळले जरी चन्द्रसूर्य
ढळल्या जरी शत तारा
हृदयीच्या नभांगणात अढळ
तुझ्या आठवणीचा ध्रुवतारा

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 

ध्रुवतारा

Submitted by राजेंद्र देवी on 21 April, 2019 - 03:54

ध्रुवतारा

पेटतो हा ग्रीष्म वणवा
अंतरी आठवणींचा ठेवा
ना पाझरती आता अश्रू
ना बरसतो श्रावण नवा

ना फुलतो कधी वसंत
ना उमटती मनीचे बोल
डोहातील गर्तेपेक्षा आहे
तुझी आठवण खोल

होताच तुझी आठवण
होते माझी सांज सकाळ
ना उमगती मज दिशा
ना उमगते काळ वेळ

ढळले जरी चन्द्रसूर्य
ढळल्या जरी शत तारा
हृदयीच्या नभांगणात अढळ
तुझ्या आठवणीचा ध्रुवतारा

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - ध्रुवतारा