दिगंतर

हिरवे स्वप्न

Submitted by पुरंदरे शशांक on 16 April, 2019 - 02:23

हिरवे स्वप्न

पांघरुन घेतो चादर काळी काळी
भय दाटे का ते मायेच्या पदराखाली

निजताना डोळे उघडे ठेवून पाही
स्वप्नातच हिरव्या रमून काही बाही

संपून स्वप्न ते कोंबातून फुलताना
मी दिगंतराला पुरते कवळू पाही

तेजात न्हाऊनी घेई ऊंच भरारी
मातीतून मिळता अमृत होत प्रवाही

Subscribe to RSS - दिगंतर