सोबती

शशक पूर्ण करा - सोबत - हजारो ख्वाईशे ऐसी

Submitted by हजारो ख्वाईशे ऐसी on 11 September, 2021 - 08:50

काहीच सुचत नाहीय. सगळीकडे फक्त अंधारच अंधार.
कानावर फक्त पाण्याचा आवाज पडतोय. मनाला एक अनामिक हुरहूर लागून राहिलीय. तेवढ्यात दरवाजा उघडला जातो.....
तिला अंधार आवडत नाही.
ती गुहेत आत जाते. सर्वानी शंभरदा बजावून सांगितलेलं असूनही. ती टपोऱ्या डोळ्यांची. देखणी. चंचल. मनस्वी.
आत चाहूल लागते तसे तिचे कान टवकारतात.
आणि लखकन त्याचे डोळे चमकतात. त्याची तीक्ष्ण, भेदक नजर. मी राजा आहे इथला असं सांगणारी.
तो सरसावून दबा धरून बसतो. तिच्या उष्ण रक्ताचा घोट घेण्यासाठी झेपावतो.
आणि ती? ती गर्रकन फिरून पुन्हा बाहेर पडते. जिवाच्या आकांताने पळत सुटते अंधारात.

सोबती

Submitted by राजेंद्र देवी on 30 October, 2019 - 23:40

सोबती

एकटाच उभा मी
या सागर किनारी
ऐकत प्रत्येक लाट
मज हाक मारी

होता किती कोलाहल
मग्न होतो भर दुपारी
नाही आता ऐकवत
रात्र ही सुनसान तरी

काय गुन्हा होता आपला
का पुसली गेली रेखाटणे
आज चाललो त्याच वाटेने
सोबतीच गिळला ज्या लाटेने

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 

सोबती

Submitted by राजेंद्र देवी on 30 October, 2018 - 12:42

सोबती

एकटाच उभा मी
या सागर किनारी
ऐकत प्रत्येक लाट
मज हाक मारी

होता किती कोलाहल
मग्न होतो भर दुपारी
नाही आता ऐकवत
रात्र ही सुनसान तरी

काय गुन्हा होता आपला
का पुसली गेली रेखाटणे
आज चाललो त्याच वाटेने
सोबतीच गिळला ज्या लाटेने

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - सोबती