तत्त्व

हुंडा (शतशब्दकथा)

Submitted by दासानु दास on 29 August, 2018 - 09:05

“परांजपे, समीरलाही राधिका पसंत आहे, आमचा आधीपासूनच होकार होता”

“अरे वा, अभिनंदन! तैयारीला सुरूवात करावी लागणार..”

“आपण देण्याघेण्याबद्दलही आताच चर्चा करून घ्यायला हवी.”

“म्हणजे हुंडा?? मी हुंड्याच्या ठाम विरोधात आहोत. हुंडा आमच्या तत्वात बसत नाही”

“काय बोलताय? कसले तत्त्वं?”

“हेच की, भीक मागणार्याच्या घरात माझी मुलगी सून म्हणून जाणार नाही.”

“खूप बोललात पटवर्धन! निघतो आम्ही...”
***
“वृषभ पटवर्धन?”

“बोलतोय!”

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - तत्त्व